• Bombato

    Dříve se obkladačky v koupelnách zakončovaly tak, že se na poslední krajní obkladačky pokládal kopeček cementové malty.

    Dnes se toto zakončení řeší obkladačkami obvykle páskového typu s reliéfní dekorací a různého profilu. Jedná se o bombato, někdy se říká bombáto. Obkladačky bombato se vyznačují tím, že vystupují nad rovinu tvořenou ostatními obkladačkami.