• Tozeto

    jsou malé prvky vkládané mezi dlažbu, která je jiného než čtyřstranného tvaru.

    Obvykle jsou to malé keramické čtverečky, zpravidla v kontrastní barvě vůči základní dlažbě. Ponejvíce se tato zajímavá výzdoba uplatňuje v koupelnách budovaných v retro stylu. Pro vkládání tozet se musí položit dlaždice, které mají zkosený roh a do vzniklých mezer čtvercového tvaru se tozeto vkládá.