• Urinál

    Keramické sanitární zařízení plnící funkci jako pisoár, avšak s tou výhodou, že je snadnější údržby, odsává se totiž sám na základě senzoru.

    Nicméně zařízení, které je vhodné spíše do společenských budov, než do domácnosti, avšak se jedná o pokrokové zařízení, zaměřené především na čistotu, jíž klasické pisoáry neoplývaly.